ผักฮ้วนหมู ยอดอ่อน ใบอ่อน ดอกอ่อน นำมาต้มหรือลวกให้สุกเป็นผักร่วมกับน้ำพริก

ต้นผักฮ้วน

ต้นผักฮ้วน

ต้นผักฮ้วน ไม้เถาเลื้อย เถามีสีเขียวเข้ม

ใบรูปหัวใจไม่มีหู

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร