กระดาด น้ำยางมีพิษ หากสัมผัสน้ำยางจะมีอาการคัน ปวดแสบปวดร้อน

ผลกระดาด

ผลกระดาด

ผลกระดาด ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีส้มแดง

ผลกลมเป็นกระจุก ไม่มีก้านผล

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment