การกินกล้วยดิบ อาการกรดไหลย้อน วิธีแก้

กล้วยน้ำว้าดิบ

กล้วยน้ำว้าดิบ

กล้วยน้ำว้าดิบ ผิวผลเรียบ ผลดิบมีสีเขียว

เมื่อสุกมีรสหวาน มีสีเหลือง เนื้อในสีขาวหรือขาวอมเหลือง

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment