การปลูกมะพร้าวน้ำหอม พืชที่นิยมบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

5การเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยวมะพร้าว ควรใช้เชือกผูกทะลายแลเวหย่อนลงพื้น

การเก็บให้สังเกตจากสีผลบริเวณรอยต่อผลกับขั้วผล

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment