ข้อดีของการกินกล้วย ประโยชน์ของการกินกล้วย

กล้วย

กล้วย

กล้วยน้ำว้าเป็นเครือ ในหนึ่งเครือจะมีกล้วยประมาณ 4-6 หวี

กล้วยน้ำว่าดิบ ผลสีเขียว สามรถนำไปแปรรูปเป็น กล้วยคลุกได้

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment