ผลดอกราตรี

ผลดอกราตรี

ผลมีเมล็ดแก่สีขาว ผลสุกรับประทานได้

Add a Comment