พืชที่หายาก แตรวง มีหัวใต้ดิน ดอกเป็นรูปแตร

แตรวง

ชื่ออื่นๆ : ดอกแตรวง, เด็งช้างเผือก (เชียงใหม่) โพ้แม่ลา (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่)  อินทง (เชียงใหม่) ลิลลี่ป่า, สาวแม่เมาะ

ต้นกำเนิด : พบมาทางภาคเหนือของไทยพบที่ดอยสุเทพ-ปุย ขึ้นตามป่าดิบเขา ป่าสน ที่โล่งบนเขาหินปูน ความสูง 1,000-1,500 เมตร

ชื่อสามัญ :  Wild Lily หรือ Primulinum lily

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Lilium primulinum Baker var. burmanica (W.W. Smith) Stern

ชื่อวงศ์ : LILIACEAE

กลุ่ม :  Section Sinomartagon

ลักษณะของแตรวง

ต้น  เป็นไม้ล้มลุกอวบน้ำ สูงได้ถึง 2 เมตร มีหัวใต้ดินขนาด 5-6 เซนติเมตร ลักษณะหัวมีกลีบย่อยโดยรอบ ประมาณ 50 กลีบต่อหัว เนื้อในสีขาวอมเหลือง

ใบ  ใบรูปใบหอก เส้นโคนใบ 3 เส้น เรียงขนานกัน

ต้นแตรวง
ต้นแตรวง ต้นสูงได้ถึง 2 เมตร

ดอก ช่อดอกมี 1-9 ดอก ออกดอกตามปลายกิ่ง ดอกรูปแตรห้อยลงสีเหลืองหรืออมเขียว มีปื้นสีม่วงอมน้ำตาลแซม ช่วงเวลาการออกดอก เดือนสิงหาคม ติดฝัก เดือนตุลาคม ฝักแก่ เดือนมกราคม

ดอกแตรวง
ดอกแตรวง ดอกรูปแตรห้อยลงสีเหลืองหรืออมเขียว

ผล  ฝักรูปขอบขนาน ยาว 4-7 เซนติเมตร มีสันตามยาว เมล็ดแบน สีน้ำตาลอ่อน 1 ฝักมีเมล็ดประมาณ 300 เมล็ด

ผลแตรวง
ผลแตรวง รูปขอบขนาน มีสันตามยาว

การขยายพันธุ์ของแตรวง

สามารถทำได้ 2 วิธี ได้แก่

  1. การเพาะเมล็ด โดยเก็บเมล็ดจากฝักที่แก่ มาเพาะในวัสดุเพาะกล้า โดยใช้ระยะเวลาในการงอกประมาณ 20 วัน และใช้ระยะเวลาในการเจริญจากใบเลี้ยงเป็นใบจริงประมาณ 2 เดือน
  2. การชำกลีบหัว โดยใช้วัสดุเพาะชำเป็น แกลบดำผสมทราย ในอัตราส่วน 1:1 โดยจะเริ่มแตกรากและใบจริง หลังจากชำกลีบย่อย ประมาณ 1 เดือน

การย้ายชำต้นกล้า ใช้กระถางพลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว มีวัสดุปลูกเป็นดินดำผสมขี้เถ้าแกลบ ในอัตราส่วน 1:1 โดยย้ายต้นกล้าจากการเพาะเมล็ดที่มีใบจริง 2 ใบ อายุต้นกล้าประมาณ 4 เดือน สำหรับต้นกล้าจากการชำกลีบหัว ใช้ต้นกล้าที่มีใบจริง 1-2 ใบ อายุต้นกล้าประมาณ 3 เดือน

การดูแลรักษา หลังจากย้ายปลูกลงกระถางแล้ว 1 เดือน เริ่มให้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ในอัตรา 15 กรัมต่อน้ำ 15 ลิตร รดทางโคนต้นเดือนละ 1 ครั้ง และให้ปุ๋ยเพิ่มเป็นเดือนละ 2 ครั้ง ในเดือนที่ 6 พร้อมทั้งมีการรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ

การเจริญเติบโต การปลูกลิลลี่ป่าด้วยต้นกล้าจากการเพาะเมล็ดเพื่อการผลิตไม้กระถาง ใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตทางลำต้นรวม 2 ปี 2 เดือน และเริ่มออกดอกที่อายุ 2 ปี 3 เดือน โดยอายุดอกบาน ประมาณ 9 วัน จึงเริ่มเหี่ยว สำหรับการปลูกลิลลี่ป่าด้วยต้นกล้าจากการชำกลีบหัวเพื่อการผลิตไม้กระถาง ใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตทางลำต้นรวม 1 ปี 2 เดือน

ธาตุอาหารหลักที่แตรวงต้องการ

ประโยชน์ของแตรวง

  • เป็นไม้ดอกไม้ประดับได้ดี ในธรรมชาติค่อนข้างหายาก
  • สามารถนำมาพัฒนาเป็น ไม้ดอกกระถาง เนื่องจากมีความสวยงามและมีรูปทรงแปลกตา
  • ในชุมชนบ้านดอยปุยนำหัวใต้ดินมาทำแป้งขนม
  • แตรวงพืชที่หายาก

สรรพคุณของแตรวง

คุณค่าทางโภชนาการของแตรวง

การแปรรูปแตรวง

ในชุมชนบ้านดอยปุยนำหัวใต้ดินมาทำแป้งขนม

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.hrdi.or.th

One Comment

Add a Comment