วัชพืชน้ำ วงศ์พืช แหน LEMNACEAE แผ่นใบคล้ายเกล็ด

ลักษณะประจำวงศ์

วัชพืชน้ำ วงศ์พืชแหน เป็นไม้ล้มลุก ลดรูปเป็นแผ่นคล้ายใบเกล็ดขนาดเล็ก ลอยอยู่บนผิวน้ำ มีรากหรือไม่มีไม่มีใบที่แท้จริง ใบเป็นเกล็ดมี 1 ใบหรือหลายใบติดกัน ใบเกรดที่ไม่สืบพันธุ์เจริญเติบโตเร็ว ใบเกรดที่สืบพันธุ์ได้มีส่วนสืบพันธุ์ด้านล่างโคนใบหรือเป็นถุงที่ปลาย มีกาบหุ้มที่โคนและยอด ดอกมี 1-2 ดอก ในแต่ละใบเกรดดอกสมบูรณ์เพศ มีเกร็ดคล้ายใบหุ้มด้านข้างเกสรเพศผู้ 1 อัน รังไข่มี 1 ช่อง เป็นรูปขวด ยอดเกสรเพศเมียกลม ผลมีผนังผลแห้ง เมล็ดมี 1-4 เมล็ด

ผำหรือแหน
แหน คล้ายตะไคร่น้ำ อาศัยลอยอยู่บนผิวน้ำ

ลักษณะเด่นของวงศ์

ต้นแหน เป็นไม้น้ำขนาดเล็ก ไม่มีใบที่แท้จริง ใบคล้ายเกล็ดลอยอยู่ผิวน้ำ มี 1 หรือหลายใบติดกัน รังไข่มี 1 ช่อง คล้ายรูปขวด

การกระจายพันธุ์

ทั่วโลกมี 4 สกุล 35 ชนิด เป็นพืชที่มีโปรตีนสูงปลูกเป็นอาหารสัตว์ บางชนิดสามารถดักโลหะหนักในน้ำเสีย ประเทศไทยมี 4 สกุล 4 ชนิดได้แก่ แหนเล็ก Lemna minor L. แหน Lemna perpusilla Torr. จอกแหน Lemna trisulca L. และไข่แหน Wolffia globosa (Roxb.) Hartog & Plas

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment