วงศ์ขนุน MORACEAE ไม้พุ่มหรือไม้เถามียางสีขาวขุ่น คล้ายน้ำนม

ขนุนปาน

ขนุนปาน

ขนุนปาน ผลค่อนข้างกลม มีหนามยาวแหลม

ไม้ยืนต้นเรือนยอดเป็นพุ่มทรงสูง ถึงค่อนข้างกลม

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment