วงศ์ขนุน MORACEAE ไม้พุ่มหรือไม้เถามียางสีขาวขุ่น คล้ายน้ำนม

มะเดื่อป่า

มะเดื่อป่า

มะเดื่อป่า มะเดื่อชุมพร ลำต้นเกลี้ยงสีน้ำตาลหรือน้ำตาลปนเทา

ผลกลมแป้นหรือรูปไข่ มีขน ออกเป็นกระจุกตามกิ่งและลำต้น

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment