วงศ์พืช วงศ์ผักชี UMBELLIFERAE ไม้ล้มลุก มีกลิ่นหอม

ลักษณะประจำวงศ์

ไม้ล้มลุกอายุ 1 ถึงหลายปี ไม้พุ่มหรือไม้ต้น มีกลิ่นหอม ลำต้นแข็งเป็นร่องปล้องกลวง มีหูใบที่มักจะดัดแปลงไป ใบประกอบแบบขนนกหรือแบบนิ้วมือ ออกเรียงสลับ มักออกเป็นกอติดพื้นดิน มีก้านใบแผ่ออกและเป็นกาบหุ้มโคนใบ ดอกออกเป็นช่อตามปลายยอด แบบซี่ร่มชั้นเดียวหรือ 2 ชั้น บางทีลดรูปเป็นช่อกระจุกรองรับด้วยใบประดับ ดอกสมมาตรตามรัศมี สมบูรณ์เพศหรือแยกเพศ กลีบเลี้ยงไม่มีหรือมี 5 กลีบ แยกจากกันขนาดเล็ก มักเป็นซี่ฟันหรือเป็นเพียงขอบรอบ รังไข่ติดแน่น กลีบดอกมี 5 กลีบ สีขาว เขียว เลหือง หรือชมพูถึงม่วง แยกจากกันปลายแหลมและงอ หลุดร่วงง่าย เกสรเพศผู้มี 5 อัน ก้านเกสรเพศผู้แยกจากกัน อับเรณูติดที่ฐาน ที่ด้านหลังหรือติดแบบเคลื่อนไหวได้ เกสรเพศเมียมี 1 อัน มี 2 คาร์เพล 2 ช่อง รังไข่ติดใต้วงกลีบ แต่ละช่องมี 1 ออวุล ก้านเกสรเพศเมียมี 2 อัน ยอดเกสรเพศเมียไม่ชัด ผลแห้งแยกเป็น 2 ส่วน แต่ละส่วนมี 1 เมล็ด

ลักษณะเด่นของวงศ์

ไม้ล้มลุก มีกลิ่นหอม ลำต้นเป็นร่อง ปล้องกลวง ใบประกอบมีก้านใบแผ่ออกเป็นกาบหุ้มโคนใบ ดอกขนาดเล็กจำนวนมาก ออกเป็นช่อดอกแบบซี่ร่ม ดอกมี 5 กลีบ เกสรเพศผู้มี 5 อัน รังไข่ติดใต้วงกลีบมี 2 ช่อง แต่ละช่องมี 1 ออวุล ผลแห้งแยกเป็น 2 ส่วน แต่ละส่วนมี 1 เมล็ด

วงศ์ใกล้เคียง-ลักษณะที่แตกต่าง

  • Araliaceae เกสรเพศเมียมี 2-5 คาร์เพล รังไข่มี 2-5 ช่อง ก้านเกสรเพศเมียมีเท่าจำนวนคาร์เพล ผลเมล็ดเดียวแข็ง หรือแบบมีเนื้อหลายเมล็ด

การกระจายพันธุ์

พบทั่วไป ในประเทศไทยมี 15 สกุล มีหลายสกุลเป็นพืชอาหาร

ผักชีฝรั่ง
ผักชีฝรั่ง ใบรูปหอก ยาวรี ขอบใบจักแบบฟันเลื่อย ที่ปลายเป็นหนามอ่อน
ผักชี
ผักชี ใบค่อนข้างกลมแต่ขอบใบหยักจึงมีลักษณะคล้ายกับพัด

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment