ต้นสมอเทศ

ต้นสมอเทศ

เปลือกในสีเหลือง เรือนยอดกลมแผ่กว้างและค่อนข้างทึบ

Add a Comment