สร้อยสยาม ชื่อวิทยาศาสตร์ Bauhinia siamensis K.Larsen & S.S.Larsen นิยมปลูกเป็นไม้ประดับเลื้อยแต่งรั้ว

ดอกสร้อยสยาม

ดอกสร้อยสยาม

ดอกสร้อยสยาม ดอกออกเป็นช่อห้อยลง มีสีชมพูอมขาวถึงสีชมพู

กลีบเลี้ยงรูปปากเปิด กลีบดอกมี 5 กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment