ต้นสะเม็ก เป็นพืชที่หายาก ขึ้นในป่าดิบเขาและมีอากาศเย็น

ใบสะเม็ก

ใบสะเม็ก

ใบสะเม็ก ใบเดีี่ยว ปลายใบเรียวแหลม

ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนา

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment