สาหร่ายทะเล

สาหร่ายทะเล

ใช้วิธีดูดซับน้ำและแร่ธาตุจากน้ำทะเลสู่เซลล์

Add a Comment