ดอกเถาสะอึก

ดอกเถาสะอึก

ปลายดอกแยกเป็น 5 กลีบ

Add a Comment