เมล็ด F1 คือพันธุ์ลูกผสม ที่ผสมข้ามสายพันธุ์

ผักกาดกวางตุ้ง

ผักกาดกวางตุ้ง

ผักกาดกวางตุ้ง ใบเล็ก ดอกมาก ก้านผอม

ลักษณะต้น ไม่มีความสมบูรณ์เต็มที่

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment