โรคใบจุดนูน

โรคใบจุดนูน

เนื้อใบบริเวณรอบรอยแผลมักจะมีขอบสีเหลือง

Add a Comment