ผลมะรุม

ผลมะรุม

มีร่องลึกตามยาวโดยรอบรองฝัก

Add a Comment