กล้วยน้ำว้าสุก

กล้วยน้ำว้าสุก

เนื้อในสีขาว มีรสหวาน

Add a Comment