เม็ดถั่วเหลือง

เม็ดถั่วเหลือง

เมล็ดมีเปลือกสีเหลือง

Add a Comment