วิธีเลี้ยงไก่พื้นเมืองหรือไก่บ้าน เลี้ยงได้ทั่วไป มีความต้านทานต่อโรคและพยาธิ
การเลี้ยงสัตว์
ไก่พื้นเมือง ไก่พื้นเมืองหรือไก่บ้าน คือ ไก่ที่เลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้านของเกษตรกร นักวิชาการบางท่านเรียก “ไก่ตกสํารวจ” มีจําน
วิธีเลี้ยงไก่ไข่ ไข่ไก่เกษตรอินทรีย์ปลอดภัยต่อสุขภาพ
การเลี้ยงสัตว์
ทำความรู้จักกับไข่ไก่ออแกนิค ทำไมถึงต้องเลือกไข่ไก่เกษตรดินทรีย์ ไข่ไก่ออแกนิคคือไข่ไก่ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นอา