กล้วยตานีด่าง ชื่อวิทยาศาสตร์ พันธุ์กล้วย นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
การปลูกพืชสวน
กล้วยตานีด่าง ชื่ออื่นๆ : กล้วยตานีด่าง ต้นกำเนิด : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อสามัญ : Kluai Tani Dang ชื่อวิทยาศาสตร์ :
วิธีการปลูกกล้วยตานี ลักษณะใบกล้วยตานี การเก็บใบตอง
การปลูกพืช
กล้วยตานี กล้วยตานี (Musa balbisianaColla) ชื่ออื่น ๆ กล้วยงู (พิจิตร), กล้วยชะนีใน, กล้วยตานีใน, กล้วยป่า, กล้วยเมล็ด (
ความแตกต่างของใบกล้วยตานีและใบกล้วยป่า
เทคโนโลยีเกษตร
กล้วยตานี กล้วยตานี มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Musa  balbisiana เป็นไม้ล้มลุก ทรงพุ่มรูปร่ม มีความสูง 3 เมตร ความกว้างทรงพุ่ม
หยวกกล้วย ส่วนประกอบภายในต้นกล้วยมากสรรพคุณ นิยมนำมาใช้ทำอาหาร
การปลูกพืช
หยวกกล้วยส่วนประกอบภายในต้นกล้วยมากสรรพคุณนิยมนำมาใช้ทำอาหาร      กล้วย ผลไม้ที่เป็นที่รู้จักและนิยมนำมารับประทานทั่งสุก