วิธีการปลูกขมิ้นชัน สมุนไพรพื้นบ้าน
การปลูกพืชสมุนไพร
ขมิ้นชัน ขมิ้นชัน เป็นพืชที่คนไทยรู้จักกันมาแต่โบราณโดยนํามาใช้แต่งสี แต่งกลิ่น และรสของอาหาร เช่น แกงเหลือง แกงไตปลา กา
สีผสมอาหารจากธรรมชาติ-พืชให้สีย้อม
การปลูกพืช
สีผสมอาหารจากธรรมชาติ การปรุงรสและตบแต่งอาหารอย่างเหมาะสม ทำให้อาหารที่ได้มีลักษณะและรสชาดที่ชวนทาน อาหารของไทยทั้งคาวหว
สรรพคุณและประโยชน์ของขมิ้นชัน สมุนไพรพื้นบ้าน
การปลูกพืชสมุนไพร
ขมิ้นชันหรือขมิ้น มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Curcuma longa L. เป็นพืชที่มีเหง้าอยู่ใต้ดิน เนื้อของเหง้ามีสีเหลืองเข้มไปจนถึงสี
สมุนไพรพื้นบ้านของไทย ต้านเชื้อไวรัส
เทคโนโลยีเกษตร
ขมิ้น พริก ขิง สมุนไพรพื้นบ้านของไทยต้านเชื้อไวรัส สถานการณ์ตอนนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเชื้อไวรัสโดยเฉพาะเชื้อไวรัสโคโรน่า
ขมิ้น ขมิ้นแกง ไม้ล้มลุกมีเหง้าใต้ดิน เหง้าสีเหลืองส้ม มีกลิ่นเฉพาะ
การปลูกพืช
ขมิ้น ชื่ออื่นๆ : ขมิ้น (ทั่วไป) ขมิ้นแกง, ขมิ้นหยวก, ขี้มิ้น, ตายอ, สะยอ, หมิ้น (ภาคใต้) ขมิ้นหัว (เชียงใหม่) ขมิ้นชัน …