ชะเอมเลี่ยน ชะเอมป่า รากเป็นยาแก้กระหาย เป็นยาระบาย
การปลูกพืชสมุนไพร
ชะเอมเลี่ยน ชื่ออื่นๆ : ชะเอมป่า (กลาง) ตาลอ้อย (ตราด) เพาะซูโพ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน) ย่านงาย (ตรัง) ส้มป่อยหวาน (ภาคเหน …
ชะเอม ชะเอมเทศ สรรพคุณ แก้ไอ ทำให้ชุ่มคอ
สมุนไพรยารับประทาน
ชะเอม         ชื่ออื่น : ชะเอมจีน (ทั่วไป), กำเช้า (จีน) ต้นกำเนิด : ประเทศแถบกลางและตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ชื่อสา
มะกล่ำตาหนู  กล่ำตาไก่  รากมีสารที่มีรสหวานคล้ายชะเอม ใช้เป็นยาทาภายนอก
ไม้ยืนต้น
มะกล่ำตาหนู  กล่ำตาไก่ ชื่ออื่นๆ : กล่ำเครือ กล่ำตาไก่ มะกล่ำเครือ มะกล่ำแดง มะแค๊ก (เชียงใหม่) เกมกรอม (สุรินทร์) ชะเอม …