ชะเอมเลี่ยน ชะเอมป่า รากเป็นยาแก้กระหาย เป็นยาระบาย
การปลูกพืชสมุนไพร
ชะเอมเลี่ยน ชื่ออื่นๆ : ชะเอมป่า (กลาง) ตาลอ้อย (ตราด) เพาะซูโพ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน) ย่านงาย (ตรัง) ส้มป่อยหวาน (ภาคเหน
ชะเอม ชะเอมเทศ เป็นยาสมุนไพร หรือใช้แต่งรสหวานในขนมและลูกอม
การปลูกพืชสมุนไพร
ชะเอม         ชื่ออื่น : ชะเอมจีน (ทั่วไป), กำเช้า (จีน) ต้นกำเนิด : ประเทศแถบกลางและตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ชื่อสา
มะกล่ำตาหนู  เนื้อในเมล็ดมีพิษรุนแรง ถ้ากินเข้าไปอาจทำให้ตายได้
ไม้ยืนต้น
มะกล่ำตาหนู  กล่ำตาไก่ ชื่ออื่นๆ : กล่ำเครือ, กล่ำตาไก่, มะกล่ำเครือ, มะกล่ำแดง, มะแค๊ก (เชียงใหม่) เกมกรอม (สุรินทร์) ช