พยับหมอก ปลูกเป็นไม้ประดับ ดอกบานสีฟ้าอมม่วงอ่อน  ออกดอกตลอดปี
การปลูกพืช
พยับหมอก ชื่ออื่นๆ : เจตมูลเพลิงฝรั่ง ต้นกำเนิด : แอฟริกาใต้ ชื่อสามัญ : Cape leadwort,  White plumbago …
สับปะรดสี ก้านไม้ขีด นิยมปลูกประดับอาคาร ประดับสวน ดอกมีสีสันสวยงาม
ไม้กระถาง
สับปะรดสี ก้านไม้ขีด ชื่ออื่นๆ : หัวไม้ขีด, บรอมีเลียด ต้นกำเนิด : ประเทศบราซิล ชื่อสามัญ : Match Stick …
อัคคีทวาร ทั้งต้นมีสรรพคุณรักษากลากเกลื้อน โรคเรื้อน
การปลูกพืช
อัคคีทวาร ชื่ออื่นๆ : ตรีชะวา (ภาคกลาง) ตั่งต่อ ปอสามเกี๋ยน สามสุม (ภาคเหนือ) พรายสะเลียง สะเม่าใหญ่ (นครราชสีมา) หลัวสา …
หงอนไก่ สร้อยไก่ ดอกด้าย ลำต้นตั้งตรง ดอกมีรูปทรงคล้ายหงอนไก่
การปลูกพืช
หงอนไก่ ชื่ออื่นๆ : หงอนไก่ไทย หงอนไก่ดง หงอนไก่ดอกกลม หงอนไก่ฟ้า (ภาคกลาง), ด้ายสร้อย สร้อยไก่ หงอนไก่ (เชียงใหม่), หงอ …
ดอกรัก นิยมปลูกไว้เพื่อนำดอกมาร้อยมาลัยหรือประดิษฐ์ในงานพิธีต่างๆ
ไม้ดอก
ดอกรัก ชื่ออื่นๆ : รัก ดอกรัก (กลาง) ปอเถื่อน ป่าเถื่อน (เหนือ) ต้นกำเนิด : เขตเอเชียกลาง ชื่อสามัญ …