จิงจ้อ ไม้เถาทอดเลื้อยต่ำ ดอกสีเหลืองสด
ไม้เลื้อย
 จิงจ้อ ชื่ออื่นๆ : จิงจ้อขน จิงจ้อหลวง จิงจ้อใหญ่ ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : จิงจ้อเหลือง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Merremia vitif
บานบุรี ดอกสีเหลือง ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางสีขาว
ไม้กระถาง
บานบุรี ชื่ออื่นๆ : บานบุรีเหลือง (ภาคกลาง) ต้นกำเนิด : บราซิล และอเมริกาเขตร้อน ชื่อสามัญ : Golden trumpet ชื่อวิทยาศาส
ต้นวา วาน้ำ ลำต้นเป็นเหง้าอยู่ใต้ดิน ขึ้นตามน้ำ
การปลูกพืช
ต้นวา ชื่ออื่นๆ : วาน้ำ (สุราษฎร์ธานี), ใบพาย (ภาคกลาง), อุบีกะลังไอย อุบีกะลิงไอย (มาเลย์-นราธิวาส-มลายู), บอนแดง ต้นกำ
ต้นเกด ไม้ยืนต้น มีดอกเป็นกระจุกตามง่ามใบ ดอกขนาดเล็ก สีเหลือง
ไม้ยืนต้น
ต้นเกด ชื่ออื่นๆ : ราชายตนะ ชีริกา ครินี ไรนี (ฮินดู) เกด (กลาง) ต้นกำเนิด : อินเดีย พม่า ไทย ชื่อสามัญ : Milkey Tree ชื
สิงโตถิ่นใต้ กล้วยไม้ที่เกาะต้นไม้อื่นหากิน
กล้วยไม้
สิงโตถิ่นใต้ ชื่ออื่นๆ : สิงโตถิ่นใต้  สิงถิ่นใต้ ต้นกำเนิด : ส่วนใหญ่จะพบมากที่ภาคใต้ของประเทศไทย ชื่อสามัญ : สิงโตถิ่น
คำฝอย ดอกคำ (เหนือ) คำยอง (ลำปาง) เป็นพืชสมุนไพร ดอกคำฝอยไปใช้ประกอบอาหาร ใช้เป็นสีย้อมผ้า
การปลูกพืชสมุนไพร
คำฝอย ดอกคำ (เหนือ) คำยอง (ลำปาง) ชื่ออื่นๆ : คำฝอย ดอกคำ (เหนือ) คำยอง (ลำปาง) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Safflower, False
หมากหอม ผลรับประทานได้เส้นใยจากเปลือกใช้ทำเชือกหยาบ
ไม้ยืนต้น
หมากมา ชื่ออื่นๆ : สากกะเบือละว้า (สุโขทัย), กะปกกะปู (พิษณุโลก), หมากหอม (เหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ), หลาย (แม่ฮ่องสอน)