ฝาดดอกแดง ไม้ยืนต้นขนาดกลาง เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง
ไม้ยืนต้น
ฝาดดอกแดง ชื่ออื่นๆ : ตำเสาทะเล (ตรัง, พังงา, กระบี่) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : ฝาดดอกแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lumnitzera lit
จำมะโฮง มะโรง สรรพคุณ ช่วยละลายเสมหะ ช่วยแก้โลหิตและลมพิการ
ไม้ยืนต้น
จำมะโฮง , มะโรง , มะโหรง , โหมรง ,โหมโลง ชื่ออื่นๆ : จำมะโฮง (เชียงใหม่), มะโรง มะโหรง (ปัตตานี), โหมโรง (ภาคใต้) ต้นกำเ