ติ้วแดง ไม้ทำเสาทำด้ามเครื่องมือ ยอดนำมารับประทาน
ไม้ยืนต้น
ติ้วแดง ชื่ออื่นๆ : ขี้ติ้ว, ติ้วใบเลื่อม (เหนือ), ติ้วแดง (สุรินทร์), ติ้วหม่น ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : ติ้วเกลี้ยง ชื่อ …
ติ้วเกลี้ยง ยอดอ่อนรับประทานเป็นผัก
การปลูกพืชสมุนไพร
ติ้วเกลี้ยง ชื่ออื่นๆ : ขี้ติ้ว, ติ้วใบเลื่อม (เหนือ) กุ่ยฉ่องบ้าง (ลำปาง) ติ้วแดง (สุรินทร์) ติ้วหม่น, ติ้วหมาแหงน, ติ้