ติ้วแดง ไม้ทำเสาทำด้ามเครื่องมือ ยอดนำมารับประทาน
ไม้ยืนต้น
ติ้วแดง ชื่ออื่นๆ : ขี้ติ้ว, ติ้วใบเลื่อม (เหนือ), ติ้วแดง (สุรินทร์), ติ้วหม่น ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : ติ้วเกลี้ยง ชื่อ …
ติ้วเกลี้ยง ติ้วหม่อนหรือติ้วหมาแหงน ยอดอ่อนรับประทานเป็นผัก
ไม้ยืนต้น
ติ้วเกลี้ยง ติ้วหม่อนหรือติ้วหมาแหงน ชื่ออื่นๆ : ติ้วหม่อนหรือติ้วหมาแหงน, กุ่ยฉ่อง, ขี้ติ้ว, ติ้วเกลี้ยง, ติ้วใบเลื่อม