ติ้วแดง ไม้ทำเสาทำด้ามเครื่องมือ ยอดนำมารับประทาน
ไม้ยืนต้น
ติ้วแดง ชื่ออื่นๆ : ขี้ติ้ว, ติ้วใบเลื่อม (เหนือ), ติ้วแดง (สุรินทร์), ติ้วหม่น ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : ติ้วเกลี้ยง ชื่อ
ติ้วหม่อน / หรือติ้วหมาแหงน / กุ่ยฉ่อง / ขี้ติ้ว / ติ้วเกลี้ยง / ติ้วใบเลื่อม
ไม้ยืนต้น
ติ้วหม่อน / หรือติ้วหมาแหงน / กุ่ยฉ่อง / ขี้ติ้ว / ติ้วเกลี้ยง / ติ้วใบเลื่อม ชื่ออื่นๆ : ติ้วหม่อน / หรือติ้วหมาแหงน /