ทับทิม ผลไม้ที่มีประโยชน์และสรรพคุณในการรักษาโรค
การปลูกพืช
ทับทิม ทับทิม มีประวัติการช่วยรักษาและป้องกันโรคให้แก่คนเรามานานหลายพันปีแล้ว ว่ากันว่ามีการค้นพบบันทึกทางการแพทย์โบราณข