ชมพู่มะเหมียว ผลมีรสชุ่มคอแก้กระหายน้ำ เปรี้ยวอมหวาน ทานแล้วสดชื่น
การปลูกพืชสวน
ชมพู่มะเหมียว ชื่ออื่นๆ : ชมพู่มะเหมี่ยว, มะเหมี่ยว, ชมพู่สาแหรก, ชมพู่แดง ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Pomerac, Malay Apple
มะเฟือง ผล ยอดอ่อน ใบอ่อน รับประทานได้ ออกผลตลอดปี
การปลูกพืช
มะเฟือง ชื่ออื่นๆ : มะเฟืองส้ม (สกลนคร) มะเฟืองเปรี้ยว สะบือ เฟือง ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Carambola ชื่อวิทยาศาสตร์ : A
ขนุน ไม้ต้นขนาดใหญ่ ผลอ่อนใช้ปรุงอาหาร ผลสุกเยื่อหุ้มเมล็ดมีรสหวาน
ไม้ผล
ขนุน ชื่ออื่นๆ : หนุน หมากมี่ หมากลาง มะหนุน ขะนู นากอ นะยวย ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : ขนุน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Artocarpus h
ส้มมอ สมอ เปลือกและผลส้มมอมีรสฝาด มีวิตามินซีสูง
การปลูกพืชสมุนไพร
ส้มมอ สมอ ชื่ออื่นๆ : สมอ (นครราชสีมา) ม่าแน่ (เชียงใหม่) สมอไทย (ภาคกลาง) หมากแน่ะ (แม่ฮ่องสอน) มะน่ะ หมากนะ ส้มมอ ต้นก
มะเขือขื่น ไม้พุ่มขนาดย่อม ผลดิบและสุก รับประทานสดจิ้มน้ำพริก
การปลูกพืช
มะเขือขื่น ชื่ออื่นๆ :มะเขือเปราะ มะเขือเสวย (ภาคกลาง) มะเขือขันคำ มะเขือคางกบ มะเขือดำ มะเขือแจ้ มะเขือจาน มะเขือแจ้ดิน