วงศ์พืช วงศ์ผักชี UMBELLIFERAE ไม้ล้มลุก มีกลิ่นหอม
การปลูกพืชสวน
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุกอายุ 1 ถึงหลายปี ไม้พุ่มหรือไม้ต้น มีกลิ่นหอม ลำต้นแข็งเป็นร่องปล้องกลวง มีหูใบที่มักจะดัดแปลงไ
ผักชี เป็นพืชที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี
การปลูกพืชสวน
ผักชี ชื่ออื่นๆ : ผักหอม (นครพนม) ผักหอมน้อย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ผักหอมป้อม, ผักหอมผอม (ภาคเหนือ) ยำแย้ (กระบี่) ต้น
ผักชีลาว ใบนิยมนำมาใส่แกงอ่อม แกงหน่อไม้
การปลูกพืชสวน
ผักชีลาว ชื่ออื่นๆ : ผักชีเมือง (น่าน), ผักชีเทียน ผักชีตั๊กแตน (พิจิตร), ผักชี (เลย, ขอนแก่น), เทียนข้าวเปลือก เทียนตาต