แกงผักบุ้งใส่ปลา เมนูอาหารภาคเหนือ
เทคโนโลยีเกษตร
แกงผักบุ้ง แกงผักบุ้ง แกงผักบุ้งใส่ปลา นิยมแกงใส่ปลาช่อน มะเขือเทศลูกเล็ก และปรุงรสด้วยมะนาว (ดีกิจ กัณทะกาลังค์, สัมภาษ
ผักบุ้งทุ่ง ผักบุ้งไทย ผักบุ้งดอกสวย อาศัยอยู่ในน้ำในดินที่มีความชื้น
พืชผัก
ผักบุ้งทุ่ง ชื่ออื่นๆ : ผักทอดยอด ผักบุ้ง ผักบุ้งแดง ผักบุ้งนา กำจร โหนเดาะ ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Swamp cabbge, …