จอผักปลังใส่จิ้นส้ม(แหนม) อาหารพื้นบ้านภาคเหนือ
เทคโนโลยีเกษตร
จอผักปลัง จอผักปลัง หรือ จอผักปั๋ง อาหารพื้นบ้านภาคเหนือ เป็นตำรับอาหาร ที่มีวิธีการปรุงที่เรียกว่า จอ เช่นเดียวกับจอผัก
ผักปลังแดง ดอกอ่อนและใบนำมาทำเป็นอาหาร
การปลูกพืชสวน
ผักปลังแดง ชื่ออื่นๆ : ผักปลังยอดแดงครั่ง, ผักปั๋ง (ภาคเหนือ) ต้นกำเนิด : พบในประเทศแถบเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผักปลัง ไม้เถาเลื้อย ลำต้นอวบน้ำ มีใบสีเขียวเข้ม
พืชผัก
ผักปลัง ชื่ออื่นๆ : ผักปลังใหญ่ (กลาง) ผักปั๋ง (เหนือ) โปเด้งฉ้าย (จีน) ต้นกำเนิด : พบปลูกตามรั้วบ้าน หรือเลื้อยพันตามต้