ผักปลัง ไม้เถาเลื้อย ลำต้นอวบน้ำ มีใบสีเขียวเข้ม
พืชผัก
ผักปลัง ชื่ออื่นๆ : ผักปลังใหญ่ (กลาง) ผักปั๋ง (เหนือ) โปเด้งฉ้าย (จีน) ต้นกำเนิด : พบปลูกตามรั้วบ้าน หรือเลื้อยพันตามต้