พริกขี้หนู พริกแต้ ไม้พุ่ม ผลใช้ประกอบอาหาร ผลดิบรับประทานได้
การปลูกพืช
พริกขี้หนู พริกแต้ ชื่ออื่นๆ : พริกแต้ ดีปลีขี้นก หมักเพ็ด ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Bird Chilli ชื่อวิทยาศาสตร์ : Capsicu