หวายข้อดำ ลำต้นมีหนามรูปสามเหลี่ยมแบนเรียงเป็นแถบเฉียง ลำต้นนำไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์
การปลูกพืช
หวายข้อดำ ชื่ออื่นๆ : รอแตมาเนา (มลายู นราธิวาส) หวายข้อดำ (กลาง) ต้นกำเนิด : กระจายทั่วไปบริเวณป่าเขตร้อน ในประเทศไทยพบ
ปาล์มสามเหลี่ยม นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามสนาม  ปลูกประดับตามสถานที่ราชการ
ไม้ยืนต้น
ปาล์มสามเหลี่ยม ชื่ออื่นๆ : ปาล์มสามเหลี่ยมเขียว ต้นกำเนิด : ประเทศออสเตรเลีย ชื่อสามัญ : King Palm ชื่อวิทยาศาสตร์ : …
หวายขี้เหร่ เป็นหวายกอขนาดกลาง มีมือเกาะ ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์และจักสานตะกร้า 
การปลูกพืช
หวายขี้เหร่ ชื่ออื่นๆ : หวายขี้เหร่(ตรัง) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : – ชื่อวิทยาศาสตร์ : Calamus densiflorus …
ลาน ใบนำมาใช้มุงหลังคา นำมาจักสานเป็นเครื่องใช้ต่างๆ เมล็ดอ่อนรับประทานสดได้
ไม้ยืนต้น
ลาน ชื่ออื่นๆ : ลาน (ทั่วไป) โกงกางใบใหญ่ (ไทย) โกงกาง (นครปฐม) โกงกอน (เพชรบุรี-ชุมพร) กางเกง (ชุมพร) …
ปาล์มขวด ผลอ่อนทานได้คล้ายยอดมะพร้าว นิยมปลูกเป็นไม้ประดับบริเวณสวนหย่อม
ไม้ยืนต้น
ปาล์มขวด ชื่ออื่นๆ : ปาล์มขวด, ปาล์มราชา ต้นกำเนิด : ประเทศคิวบา พบได้ทั่วไปในประเทศไทย ชื่อสามัญ : Royal palm …
หมากแดง ปลูกเป็นไม้ประดับ ผิวลำต้นเรียบ มีข้อปล้องชัดเจน กาบใบสีแดงสด
การปลูกพืช
หมากแดง ชื่ออื่นๆ : กับแดง, กะแด็ง, หมากวิง ต้นกำเนิด : ภาคใต้ของประเทศไทย มาเลเซีย บรูไน และอินโดนีเซีย ชื่อสามัญ …
ต้นจาก ใบคล้ายใบมะพร้าว แต่มีความเหนียวและกว้างกว่า ใบนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน
การปลูกพืช
ต้นจาก ชื่ออื่นๆ : จาก, อัตต๊ะ ต้นกำเนิด : บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ชื่อสามัญ : Nipa Palm, Atap …