ต้นจั๋ง มีความสามารถในการดูดสารพิษในอากาศได้ดีมาก
การปลูกพืช
ต้นจั๋ง ชื่ออื่นๆ : Lady Palm ต้นกำเนิด : จีนและญี่ปุ่น ชื่อสามัญ : ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhapis excelsa ชื่อวงศ์ : PALMAE ล
เต่ารั้ง ปาล์มชนิดแตกกอ ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับ
การปลูกพืช
เต่ารั้ง ชื่ออื่นๆ : เขืองหมู่ (ภาคเหนือ) เต่ารั้งมีหน่อ (ภาคกลาง) เต่ารังแดง (นครศรีธรรมราช) มะเด็ง (ยะลา) ต้นกำเนิด :
หวาย มีความเหนียว แข็งแรงทนทาน และยืดหยุ่นได้ดีกว่าไม้ไผ่
การปลูกพืช
หวาย ชื่ออื่นๆ : รอแต๊ะสะกอง กาแต๊ะสะกอง โรตันเซละ (มลายู-ภาคใต้) หวายตะคล้าทอง หวายตะค้าทอง (นราธิวาส) ต้นกำเนิด : ชื่อ
ต้นปรง ต้นไม้เปลือกสีน้ำตาล ลำต้นสั้น
การปลูกพืช
ต้นปรง ชื่ออื่นๆ : กา กาเดาะ กูดหลวา แข่ดู่ ทอคลิ บอกะ มะพร้าวเต่าดอย  มะพร้าวเต่าหลวง มุ่งม่าง ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ :
สาคู พืชใบเลี้ยงเดี่ยว อยู่ในตระกูลปาล์ม
การปลูกพืช
สาคู ชื่ออื่นๆ : สาคู ต้นกำเนิด : นิวกินีและหมู่เกาะโมลุกกะประเทศอินโดนีเซีย และบริเวณใกล้เคียงกระจายพันธุ์ในอินโดนีเซีย
ระกำ หรือ ลูกกำ (ใต้) รับประทานเป็นผลไม้สด และนำมาปรุงรสเปรี้ยวในอาหาร
การปลูกพืช
ระกำ หรือ ลูกกำ (ใต้) ชื่ออื่นๆ : ระกำ ลูกกำ ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Rakam ชื่อวิทยาศาสตร์ : Salacca rumphii, S. edulis
สาคู ลำต้นคล้ายปาล์ม พืชท้องถิ่นเอเชีย พืชสารพัดประโยชน์
การปลูกพืช
สาคู ลำต้นคล้ายปาล์ม พืชท้องถิ่นเอเชีย พืชสารพัดประโยชน์ ชื่ออื่นๆ : – ต้นกำเนิด : นิวกินีและหมู่เกาะโมลุกกะ ประเท