ปาล์มขวด ผลอ่อนทานได้คล้ายยอดมะพร้าว นิยมปลูกเป็นไม้ประดับบริเวณสวนหย่อม
ไม้ยืนต้น
ปาล์มขวด ชื่ออื่นๆ : ปาล์มขวด, ปาล์มราชา ต้นกำเนิด : ประเทศคิวบา พบได้ทั่วไปในประเทศไทย ชื่อสามัญ : Royal palm …
หมากแดง ปลูกเป็นไม้ประดับ ผิวลำต้นเรียบ มีข้อปล้องชัดเจน กาบใบสีแดงสด
การปลูกพืช
หมากแดง ชื่ออื่นๆ : กับแดง, กะแด็ง, หมากวิง ต้นกำเนิด : ภาคใต้ของประเทศไทย มาเลเซีย บรูไน และอินโดนีเซีย ชื่อสามัญ …
ต้นจาก ใบคล้ายใบมะพร้าว แต่มีความเหนียวและกว้างกว่า ใบนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน
การปลูกพืช
ต้นจาก ชื่ออื่นๆ : จาก, อัตต๊ะ ต้นกำเนิด : บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ชื่อสามัญ : Nipa Palm, Atap …
หลุมพี ผลมีรสเปรี้ยวฝาด นำมาใช้ประกอบอาหาร
การปลูกพืช
หลุมพี ชื่ออื่นๆ : หลุมพี, ส้มพี , โลกกือพี, กะลูพี (มลายู-นราธิวาส) ต้นกำเนิด : มักขึ้นในที่ลุ่มน้ำขังและป่าพรุ ชื่อสาม …
ปาล์มน้ำมัน หรือ มะพร้าวลิง หรือ หมากมัน เป็นปาล์มที่ชอบแสงมาก
การปลูกพืช
ปาล์มน้ำมัน หรือ มะพร้าวลิง หรือ หมากมัน ชื่ออื่นๆ : ปาล์มน้ำมัน (เหนือ), มะพร้าวลิง, มะพร้าวหัวลิง (กลาง) หมากมัน …