พืชวงศ์ปาล์มและวงศ์ย่อยของปาล์ม PALMAE
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ พืชวงศ์ปาล์ม PALMAE ลักษณะวงศ์ปาล์มเป็นไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้เถา ลำต้นมีข้อและปล้องชัดเจนบางครั้งมีหนาม ม
ปาล์มหางกระรอก ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับตามอาคารหรือปลูกไว้เพื่อความร่มเงา
ไม้ยืนต้น
ปาล์มหางกระรอก ชื่ออื่นๆ : ปาล์มหางหมาจิ้งจอก, ปาล์มหางหมาป่า, ปาล์มหางกระรอก ต้นกำเนิด : ออสเตรเลีย ชื่อสามัญ : Foxtail
ต้นเลือดมังกร มีสรรพคุณในการช่วยสมานแผลให้หายเร็วขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
ไม้ยืนต้น
เลือดมังกร ชื่ออื่นๆ : Dracaena draco, Canary Islands dragon tree, Drago ต้นกำเนิด : ทวีปออสเตรเลีย ชื่อสามัญ : …
หวายข้อดำ ลำต้นมีหนามรูปสามเหลี่ยมแบนเรียงเป็นแถบเฉียง ลำต้นนำไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์
การปลูกพืช
หวายข้อดำ ชื่ออื่นๆ : รอแตมาเนา (มลายู นราธิวาส) หวายข้อดำ (กลาง) ต้นกำเนิด : กระจายทั่วไปบริเวณป่าเขตร้อน ในประเทศไทยพบ
ปาล์มสามเหลี่ยม นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามสนาม  ปลูกประดับตามสถานที่ราชการ
ไม้ยืนต้น
ปาล์มสามเหลี่ยม ชื่ออื่นๆ : ปาล์มสามเหลี่ยมเขียว ต้นกำเนิด : ประเทศออสเตรเลีย ชื่อสามัญ : King Palm ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ar
หวายขี้เหร่ เป็นหวายกอขนาดกลาง มีมือเกาะ ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์และจักสานตะกร้า 
การปลูกพืช
หวายขี้เหร่ ชื่ออื่นๆ : หวายขี้เหร่(ตรัง) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : – ชื่อวิทยาศาสตร์ : Calamus densiflorus ชื่อวงศ์
ลาน ใบนำมาใช้มุงหลังคา นำมาจักสานเป็นเครื่องใช้ต่างๆ เมล็ดอ่อนรับประทานสดได้
ไม้ยืนต้น
ลาน ชื่ออื่นๆ : ลาน (ทั่วไป) โกงกางใบใหญ่ (ไทย) โกงกาง (นครปฐม) โกงกอน (เพชรบุรี-ชุมพร) กางเกง (ชุมพร) พังกาใหญ่ (ใต้ …
ปาล์มขวด ผลอ่อนทานได้คล้ายยอดมะพร้าว นิยมปลูกเป็นไม้ประดับบริเวณสวนหย่อม
ไม้ยืนต้น
ปาล์มขวด ชื่ออื่นๆ : ปาล์มขวด, ปาล์มราชา ต้นกำเนิด : ประเทศคิวบา พบได้ทั่วไปในประเทศไทย ชื่อสามัญ : Royal palm , Cuban …
หมากแดง ปลูกเป็นไม้ประดับ ผิวลำต้นเรียบ มีข้อปล้องชัดเจน กาบใบสีแดงสด
การปลูกพืช
หมากแดง ชื่ออื่นๆ : กับแดง, กะแด็ง, หมากวิง ต้นกำเนิด : ภาคใต้ของประเทศไทย มาเลเซีย บรูไน และอินโดนีเซีย ชื่อสามัญ : Sea …
ต้นจาก ใบคล้ายใบมะพร้าว แต่มีความเหนียวและกว้างกว่า ใบนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน
การปลูกพืช
ต้นจาก ชื่ออื่นๆ : จาก, อัตต๊ะ ต้นกำเนิด : บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ชื่อสามัญ : Nipa Palm, Atap palm ชื่อวิทยาศาสตร …
หลุมพี ผลมีรสเปรี้ยวฝาด นำมาใช้ประกอบอาหาร
การปลูกพืช
หลุมพี ชื่ออื่นๆ : หลุมพี, ส้มพี , โลกกือพี, กะลูพี (มลายู-นราธิวาส) ต้นกำเนิด : มักขึ้นในที่ลุ่มน้ำขังและป่าพรุ ชื่อสาม