ข้าวโพดอ่อนทำอะไรได้บ้าง เมนูข้าวโพดอ่อน
การปลูกพืช
ข้าวโพดอ่อน ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Zea mays Linn.ชื่อสามัญ : Baby cornชื่อพื้นเมืองหรือชื่ออื่น ๆ  ข้าวโพดผักอ่อนวงศ์ : GRAM
การปลูกถั่วอารหารสัตว์และการผลิตเมล็ดพันธุ์
การปลูกพืช
พืชอาหารสัตว์ พืชอาหารสัตว์ เป็นอาหารหลักที่สําคัญสําหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง ได้แก่ โคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ แกะเป็นต้น ปัจ
หญ้าหางหมาจิ้งจอก พืชหลายฤดู เป็นแหล่งอาหารสัตว์ตามธรรมชาติสำหรับแทะเล็มของ โค กระบือ
วัชพืช
หญ้าหางหมาจิ้งจอก ชื่ออื่นๆ : หญ้าหางหมาจิ้งจอก ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : knotroot foxtail. ชื่อวิทยาศาสตร์ : Setaria geni
ข้าวฟ่าง พืชตระกูลหญ้า เป็นพืชฤดูเดียวหรือล้มลุก
พืชล้มลุก
ข้าวฟ่าง ชื่ออื่นๆ : ข้าวฟ่าง, ข้าวฟ่างหางช้าง หรือ ข้าวฟ่างสมุทรโคดม ต้นกำเนิด : เอธิโอเปีย ชื่อสามัญ : – ชื่อวิท
กัญชาแมว ใช้ลดความเครียดให้กับแมว เช่น ตอนย้ายบ้าน ตอนเดินทาง หรือใช้ไล่แมลง ยุงได้ดี 
การปลูกพืช
กัญชาแมว ชื่ออื่นๆ : ตำแยแมว ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : แคทนิป(Catnip) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nepeta cataria ชื่อวงศ์ : …
พังพวยน้ำ เป็นพืชตระกูลหญ้าอยู่ในน้ำเป็นย่านคล้ายผักกระเฉด
การปลูกพืช
พังพวยน้ำ ชื่ออื่นๆ : แพงพวย (น้ำ) พังพวย ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : พังพวยน้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jussieua repens …
ผักกาดนกเขา ยอดอ่อน ใบอ่อนกินเป็นผักเหนาะ
การปลูกพืช
ผักกาดนกเขา ยอดอ่อน ใบอ่อนกินเป็นผักเหนาะ ชื่ออื่นๆ : ผักกาดนกเขา(ภาคใต้) ผักบั้ง ผักแดง(ภาคเหนือ) ต้นกำเนิด : – ช