ฟักทอง หรือ น้ำเต้า (ภาคใต้) ไม้เถาเลื้อยไปตามดิน นำมาทำอาหารได้หลายชนิด
พืชผัก
ฟักทอง หรือ น้ำเต้า (ภาคใต้) ชื่ออื่นๆ : หมากอึ (ภาคอีสาน) มะฟักแก้ว, ฟักแก้ว (ภาคเหนือ) มะน้ำแก้ว, หมักอื้อ (เลย) หมากฟ …
ประสงค์ช้าง เครือประสงค์ช้าง ต้นประสงค์เครือช้าง
ไม้เลื้อย
ประสงค์ช้าง เครือประสงค์ช้าง ชื่ออื่นๆ : จุกโรหินี, นวยนั่ง, นอยนั่ง (ชุมพร) ตำยานฮากหอม (นครสวรรค์) หยั่งสมุทรน้อย (เชี
สะระแหน่ พืชสมุนไพร รสชาติคล้ายกับ ตะไคร้หอม มะนาวและแอลกอฮอล์
การปลูกพืช
สะระแหน่ พืชสมุนไพร รสชาติคล้ายกับ ตะไคร้หอม มะนาวและแอลกอฮอล์ ชื่ออื่นๆ : หอมด่วน หอมเดือน (ภาคเหนือ), มักเงาะ สะแน่ (ภ