วิธีทำขนมมันสำปะหลัง ขนมมันสำปะหลังนึ่ง ขนมหวานเนื้อนุ่ม
พืชหัว
ขนมมันสำปะหลัง ขนมมันสำปะหลัง หรือ เข้าหนมมันต้าง หรือขนมมันสำปะหลังนึ่ง ขนมไทยพื้นบ้านภาคเหนือ เป็นขนมที่มักพบขายทั่วไป
การปลูกมันสำปะหลัง ให้ได้ผลผลิตสูง และการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง
การปลูกพืช
มันสำปะหลัง ชื่ออื่นๆ : มันสำโรง, มันไม้ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่า มันต้นเตี้ย ภาคใต้เรียก มันเทศ (แต่เรียกมันเทศ
ลักษณะของต้นมันสำปะหลัง
การปลูกพืช
มันสำปะหลัง ชาวไทยเดิมเรียกกันว่า มันสำโรง มันไม้ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่า มันต้นเตี้ย ภาคใต้เรียกมันเทศ (แต่เรี