หญ้าปักกิ่ง,หญ้าเทวดา ไม้ล้มลุกทอดเลื้อยตามผิวดิน
การปลูกพืช
หญ้าปักกิ่ง,หญ้าเทวดา ชื่ออื่นๆ : ผักปลาบโคก, ผักลืมผัวใหญ่, หญ้ากระลื่นเขา, หญ้าเทวดา, เล้งจือเช่ ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ
หญ้าหนวดแมว อีตู่ดง ไม้ล้มลุกขนาดเล็ก พืชที่อยู่ในพวกเดียวกับกะเพราและโหระพา
การปลูกพืชสมุนไพร
หญ้าหนวดแมว อีตู่ดง ชื่ออื่นๆ : พยับเมฆ (กรุงเทพ), อีตู่ดง (เพชรบูรณ์), บางรัก (ประจวบคีรีขันธ์) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ …