ไม้วงศ์ยาง ไม้สกุลยาง ชนิดของไม้วงศ์ยาง
เทคโนโลยีเกษตร
ชนิดของไม้วงศ์ยาง ต้นยางถือเป็นพืชอีกหนึ่งชนิดที่ถูกจัดให้เป็นพันธุ์ต้นไม้ที่มีประโยชน์ทางเศษกิจของประเทศ เนื้อไม้ที่ได้
วงศ์ของพืช ว่านแม่ยับ IRIDACEAE ไม้ล้มลุกมีเหง้าหรือหัวใต้ดิน
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุก อายุหลายปี มีเหง้าหรือหัวใต้ดิน ใบออกจากโคนต้น โคนใบแผ่ออกเป็นกาบหุ้มโคนต้น ใบเรียงระบาบเดียวก
วงศ์กระดุมเงิน ERIOCAULACEAE ไม้ล้มลุกอายุปีเดียวหรือหลายปี ไม่มีลำต้น มีเหง้าหรือมีไหล
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุกอายุปีเดียวหรือหลายปี ไม่มีลำต้น ขึ้นเป็นกอหรือเป็นกระจุกแบบกุหลาบซ้อน มีเหง้าตั้งตรงหรือมีไหลท
วงศ์นางแลว CONVALLARIACEAE เป็นพืชที่มีเหง้าหรือมีหัว
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์นางแลว CONVALLARIACEAE ไม้ล้มลุก อายุหลายปีหรือปีเดียว มีลำต้นเป็นเหง้าหรือรากเป็นหัว ใบเดี่ยวเรียวส
วงศ์พืช แตรวง LILIACEAE ปลูกเป็นไม้ประดับ ดอกเป็นช่อหรือดอกเดี่ยว
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์แตรวง LILIACEAE เป็นไม้ล้มลุก อายุหลายปี มีหัวหรือเหง้าใต้ดิน ลำต้นตั้งตรง ไม่แตกกิ่ง ใบเรียงสลับเรี
วัชพืชน้ำ วงศ์พืช แหน LEMNACEAE แผ่นใบคล้ายเกล็ด
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ วัชพืชน้ำ วงศ์พืชแหน เป็นไม้ล้มลุก ลดรูปเป็นแผ่นคล้ายใบเกล็ดขนาดเล็ก ลอยอยู่บนผิวน้ำ มีรากหรือไม่มีไม่มี
วงศ์พืช ไม้ดอกเขตร้อน วงศ์ธรรมรักษา HELICONIACEAE ลำต้นเหนือดิน
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์พืชธรรมรักษา HELICONIACEAE เป็นไม้ล้มลุก มีเง้าใต้ดิน ลำต้นเหนือดินสั้นหรือยาว หุ้มด้วยกาบใบคล้ายลำต
วงศ์ผักตบ วงศ์ของพืชผักตบ PONTEDERIACEAE
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์ผักตบ PONTEDERIACEAE วงศ์ของพืชผักตบ ผักตบชวา ผักตบไทย เป็นไม้ล้มลุก อายุปีเดียวหรือหลายปี ลำต้นจมใน
วงศ์บอนจีน LIMNOCHARITACEAE ไม้น้ำ ลำต้นตรงไม่แตกกิ่ง
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ บอนจีนคือ ไม้ล้มลุก อายุหลายปี ขึ้นในน้ำหรือลอยน้ำ มีรากฝอยเหง้าหรือไหล ลำต้นตั้งตรงไม่แตกกิ่ง มีน้ำยาง
วงศ์หวายลิงและสกุลหวายลิง FLAGELLARIACEAE
การปลูกพืช
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์หวายลิง วงศ์ของพืช เป็นไม้เถา มีเนื้อไม้ อายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน เจริญด้านข้างมีรากอากาศ ใบเรียงสลั
วงศ์จันทร์แดง DRACAENACEAE และพืชในสกุลจันทร์แดง
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ ชื่อวงศ์จันทร์แดง  วงค์ของพืช ลักษณะเป็นไม้ต้น ไม้พุ่มทอดเลื้อย มีเง้าใต้ดิน ลำต้นเหนือดินมีรอยแผลใบ ใบท
พืชในสกุลดองดึง วงศ์ดองดึง COLCHICACEAE
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์ดองดึง COLCHICACEAE ไม้ล้มลุกอายุหลายปี มีเง้าใต้ดิน ลำต้นตั้งตรงหรือทอดเลื้อย ใบเดี่ยวเรียงสลับระนา