วงศ์กระดุมเงิน ERIOCAULACEAE ไม้ล้มลุกอายุปีเดียวหรือหลายปี ไม่มีลำต้น
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุกอายุปีเดียวหรือหลายปี ไม่มีลำต้น ขึ้นเป็นกอหรือเป็นกระจุกแบบกุหลาบซ้อน มีเหง้าตั้งตรงหรือมีไหลท
วงศ์นางแลว CONVALLARIACEAE ไม้ล้มลุก มีหัวกินได้หรือปลูกเป็นไม้ประดับ
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุก อายุหลายปีหรือปีเดียว มีลำต้นเป็นเหง้าหรือรากเป็นหัว ใบเดี่ยวเรียวสลับระนาบเดียวกัน เรียงตรงข้
วงศ์แตรวง LILIACEAE พืชวงศ์นี้นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุก อายุหลายปี มีหัวหรือเหง้าใต้ดิน ลำต้นตั้งตรง ไม่แตกกิ่ง ใบเรียงสลับเรียงตรงข้ามหรือเป็นวงรอบ บ
วงศ์แหน LEMNACEAE ไม้ล้มลุก แผ่นใบคล้ายเกล็ด
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุก ลดรูปเป็นแผ่นคล้ายใบเกร็ดขนาดเล็ก ลอยอยู่บนผิวน้ำ มีรากหรือไม่มีไม่มีใบที่แท้จริง ใบเป็นเกรดมี
วงศ์ธรรมรักษา HELICONIACEAE ไม้ล้มลุก ลำต้นหุ้มด้วยกาบใบ
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุก มีเง้าใต้ดิน ลำต้นเหนือดินสั้นหรือยาว หุ้มด้วยกาบใบคล้ายลำต้นเทียม ใบเลี้ยงสลับระนาบเดียว มีกา
วงศ์ผักตบ PONTEDERIACEAE ลำต้นจมในน้ำหรือลอยน้ำ มีเหง้าหรือไหลทอดเลื้อย
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุก อายุปีเดียวหรือหลายปี ลำต้นจมในน้ำหรือลอยน้ำ มีเหง้าหรือไหลทอดเลื้อย มีรากฝอย ลำต้นสั้นหรือยาว
วงศ์บอนจีน LIMNOCHARITACEAE ไม้น้ำ ลำต้นตรงไม่แตกกิ่ง
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุก อายุหลายปี ขึ้นในน้ำหรือลอยน้ำ มีรากฝอยเหง้าหรือไหล ลำต้นตั้งตรงไม่แตกกิ่ง มีน้ำยาง ใบออกที่โค
วงศ์หวายลิงและสกุลหวายลิง FLAGELLARIACEAE
การปลูกพืช
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้เถา มีเนื้อไม้ อายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน เจริญด้านข้างมีรากอากาศ ใบเรียงสลับหรือเรียงสลับระนาบเดียว ปล
วงศ์จันทร์แดงและพืชในสกุลจันทร์แดง DRACAENACEAE
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ต้น ไม้พุ่มทอดเลื้อย มีเง้าใต้ดิน ลำต้นเหนือดินมีรอยแผลใบ ใบที่โคนมีกาบหุ้มลำต้นเรียงสลับ หรือเรียงเว
วงศ์ดองดึงและพืชในสกุลดองดึง COLCHICACEAE
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุกอายุหลายปี มีเง้าใต้ดิน ลำต้นตั้งตรงหรือทอดเลื้อย ใบเดี่ยวเรียงสลับระนาบเดียว กึ่งตรงข้ามหรือเป
วงศ์พุทธรักษา CANNACEAE ไม้ล้มลุก มีเหง้าอวบหนา
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุก อายุหลายปี ลำต้นตั้งตรง เจริญด้านข้างมีเหง้าอวบหนา ใบเดียวเรียงสลับระนาบเดียว มีกาบสั้นๆ ที่โค
วงศ์หญ้าข้าวก่ำ BURMANNIACEAE เป็นพืชกินซากหรือกึ่งพืชกินซาก
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุกอายุปีเดียวหรือหลายปีขนาดเล็ก เป็นพืชกินซาก (Saprophyte) และกึ่งพืชกินซาก (Semisaprophyte) ไม่ม