วงศ์หวายลิงและสกุลหวายลิง (FLAGELLARIACEAE)
การปลูกพืช
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้เถา มีเนื้อไม้ อายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน เจริญด้านข้างมีรากอากาศ ใบเรียงสลับหรือเรียงสลับระนาบเดียว ปล
วงศ์จันทร์แดงและพืชในสกุลจันทร์แดง DRACAENACEAE
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ต้น ไม้พุ่มทอดเลื้อย มีเง้าใต้ดิน ลำต้นเหนือดินมีรอยแผลใบ ใบที่โคนมีกาบหุ้มลำต้นเรียงสลับ หรือเรียงเว
วงศ์ดองดึงและพืชในสกุลดองดึง (COLCHICACEAE)
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุกอายุหลายปี มีเง้าใต้ดิน ลำต้นตั้งตรงหรือทอดเลื้อย ใบเดี่ยวเรียงสลับระนาบเดียว กึ่งตรงข้ามหรือเป
วงศ์พุทธรักษา (CANNACEAE) ไม้ล้มลุก มีเหง้าอวบหนา
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุก อายุหลายปี ลำต้นตั้งตรง เจริญด้านข้างมีเหง้าอวบหนา ใบเดียวเรียงสลับระนาบเดียว มีกาบสั้นๆ ที่โค
วงศ์หญ้าข้าวก่ำ BURMANNIACEAE เป็นพืชกินซากหรือกึ่งพืชกินซาก
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุกอายุปีเดียวหรือหลายปีขนาดเล็ก เป็นพืชกินซาก (Saprophyte) และกึ่งพืชกินซาก (Semisaprophyte) ไม่ม
วงศ์สับปะรดและพืชในสกุลสับปะรด
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์สับปะรด BROMELIACEAE ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ลำต้นเป็นแกนสั้นๆ บางทีที่พบเป็นพืชอิงอาศัย ใบเรียงเป็นกระจ
วงศ์ว่านหางจระเข้ ใบอวบน้ำ เรียงคล้ายกุหลาบซ้อน
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์ว่านหางจระเข้ ASPHODELACEAE ไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม ไม้เถาเลื้อยหรือไม้ต้นอวบน้ำ ออกเป็นกอลำต้นมีเส้นใยคล้
วงศ์หน่อไม้ฝรั่งและพืชสกุลหน่อไม้ฝรั่ง
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์หน่อไม้ฝรั่ง ASPARAGACEAE ไม้ล้มลุก ลำต้นตั้งตรง ทอดเลื้อยหรือกึ่งไม้พุ่ม มีเหง้าเจริญด้านล่าง มีเกล
วงศ์พลับพลึง AMARYLLIDACEAE ปลูกเป็นไม้ประดับ
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุก อายุหลายปี มีหัวใต้ดิน มีเยื่อหุ้มแบบหัวหอม ขึ้นอยู่บนดินในน้ำหรืออิงอาศัย ใบรูปแถบ รูปใบห่อหร
วงศ์หอม ALLIACEAE ลำต้นใต้ดินเป็นหัวแบบหัวหอมและมีกลิ่นฉุน
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุกอายุ 2 ปีหรือหลายปี มีลำต้นใต้ดินเป็นหัวแบบหัวหอม และมีกลิ่นฉุน ลำต้นอ้วน ตามกล้องหุ้มด้วยใบเกล
วงศ์ขาเขียด ลำต้นมักมีเหง้าใต้ดิน
ตลาดเกษตร
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์ขาเขียด ALISMATACEAE  ไม้ล้มลุก อายุปีเดียวหรือหลายปี ลำต้นสั้นตั้งตรงมักมีเหง้าใต้ดิน มีรากฝอยที่โค
วงศ์ศรนารายณ์ AGAVACEAE ลำต้นออกเป็นกอหรือเป็นกระจุก
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม หรือไม้ต้น อายุปีเดียวหรือหลายปี มีลำต้นหรือไม่มีออกเป็นกอหรือเป็นกระจุก รากเป็นเส้นใย