ดอกลีลาวดี
ไม้ดอก
ดอกลีลาวดี ชื่ออื่นๆ : ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Frangipani,Pagoda,Temple ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plumeria spp. ชื่อวงศ์ …