ลีลาวดี-ลีลาวดีใบศร ดอกสีขาว ที่มีความแตกต่าง
ไม้ยืนต้น
ลีลาวดี ลีลาวดี มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Plumeria spp. ชื่อเรียกอื่นๆ  ลั่นทม, จำปาจีน , ลั่นทมแดง , ลั่นทมขาว , จำปาแดง , …
ประโยชน์และสรรพคุณทางยาของลีลาวดี
ไม้ยืนต้น
ลีลาวดี ชื่ออื่นๆ : ลั่นทม, จำปาจีน, ลั่นทมแดง, ลั่นทมขาว, จำปาแดง, จำปาขาว (ทั่วไป) จำปาลาว (ภาคเหนือ) จำปาขอม (ภาคใต้)
ดอกลีลาวดี นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ หรือไม้ประดับให้ร่มเงา
ไม้กระถาง
ดอกลีลาวดี ชื่ออื่นๆ : ลั่นทม, จำปาจีน , ลั่นทมแดง , ลั่นทมขาว , จำปาแดง , จำปาขาว (ทั่วไป) จำปาลาว …