กล้วยน้ำว้า 1 ลูกหนักเท่าไหร่ ให้พลังงานเท่าไหร่
การปลูกพืชสวน
กล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยที่ทุกคนก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดี  และเคยรับประทานกันมาแล้ว  กล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยที่มีอยู่คู่กับคนไ
กล้วยเสี้ยนเจียนเจียว พันธุ์กล้วย ผลสุกกลิ่นหอม รสหวาน
การปลูกพืชสวน
กล้วยเสี้ยนเจียนเจียว ชื่ออื่นๆ : กล้วยเสี้ยนเจียนเจียว ต้นกำเนิด : เอเซีย ชื่อสามัญ : Kluai Sain Jain Chiao ชื่อวิทยาศา
กล้วยป่าดอยมูเซอ พันธุ์กล้วย ผลมีขนาเล็ก เปลือกบาง
การปลูกพืชสวน
กล้วย ชื่ออื่นๆ : กล้วยแข้ (เหนือ), กล้วยเถื่อน (ใต้), กล้วยลัง (อุตรดิตถ์), กล้วยเม่น (เชียงใหม่) ต้นกำเนิด :  ภาคตะวัน
กล้วยตีบกุ พันธุ์กล้วย ผลมีเหลี่ยม ขนาดใกล้เคียงกับกล้วยหักมุกและกล้วยส้ม
การปลูกพืชสวน
กล้วยตีบกุ ชื่ออื่นๆ : ตีบดำ, อีตีบ, กล้วยสั้น ต้นกำเนิด :  พบขึ้นทั่วไปตามป่าธรรมชาติในทุกภาคของประเทศไทย ชื่อสามัญ : K
กินกล้วยหอมมีประโยชน์อย่างไร กล้วยหอม 1 ลูกให้พลังงานเท่าไหร่
การปลูกพืชสวน
กล้วย เป็นผลไม้ที่หากินได้ง่ายในบ้านเรา แถมยังมีกล้วยให้เลือกกินอยู่หลายชนิดด้วยกันอีกต่างหาก ทว่ากล้วยที่ได้กินกันบ่อยก
กล้วยตีบมุกดาหาร พันธุ์กล้วย นิยมปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ทางสมุนไพรเท่านั้น
การปลูกพืชสวน
กล้วยตีบมุกดาหาร ชื่ออื่นๆ : กล้วยตีบมุกดาหาร ต้นกำเนิด : พบขึ้นทั่วไปตามป่าธรรมชาติในทุกภาคของประเทศไทย ชื่อสามัญ : Klu
กล้วยป่าดอยปุย พันธุ์กล้วย ผลมีขนาดเล็ก ปลายมน เปลือกผลบาง
การปลูกพืชสวน
กล้วยป่าดอยปุย ชื่ออื่นๆ : กล้วยป่าดอยปุย ต้นกำเนิด : ประเทศไทย ชื่อสามัญ : Kluai Pa Doi Pui ชื่อวิทยาศาสตร์ :  …
กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง พันธุ์กล้วยผลขนาดค่อนข้างใหญ่ แต่อ้วนและสั้นกว่ากล้วยน้ำว้าพันธุ์อื่น
การปลูกพืชสวน
กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง ชื่ออื่นๆ : กล้วยน้ำว้าไส้ขาว, กล้วยน้ำว้าสวน, กล้วยน้ำว้าขาว, กล้วยน้ำว้าอ่อง (ภาคเหนือ), กล้วยน้ำว
กล้วยหวานทับแม้ว พันธุ์กล้วย ผลคล้ายกล้วยน้ำว้า ก้านเครือสีเขียวมีขน
การปลูกพืชสวน
กล้วยหวานทับแม้ว ชื่ออื่นๆ : กล้วยหวานทับแม้ว, กล้วยทับแม้ว ต้นกำเนิด :  ชื่อสามัญ : Kluai Wan Tub Maeo ชื่อวิทยาศาสตร์  …
กล้วยน้ำว้าดำ พันธุ์กล้วยเก่าแก่ รสชาติหวาน เนื้อแน่น
การปลูกพืชสวน
กล้วย ชื่ออื่นๆ : กล้วยน้ำว้าทองสัมฤทธิ์, กล้วยน้ำว้าไฟ, กล้วยน้ำว้าสำริด, กล้วยน้ำว้าแดง ต้นกำเนิด : พบมากในแถบภาคกลาง
กล้วยตานีดำ พันธุ์กล้วย ผลรูปทรงคล้ายกล้วยน้ำว้า ผลสุกสีเหลืองเข้ม รสหวาน มีเมล็ดมาก
การปลูกพืชสวน
กล้วยตานีดำ ชื่ออื่นๆ : กล้วยตานีดำ, กล้วยดำอินโด ต้นกำเนิด : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อสามัญ :  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa
กล้วยตีบคำ ผลสุกมีสีเหลืองอมส้ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด
การปลูกพืชสวน
กล้วยตีบคำ ชื่ออื่นๆ : กล้วยตีบใหญ่, กล้วยตีบคำ ต้นกำเนิด : พบขึ้นทั่วไปตามป่าธรรมชาติในทุกภาคของประเทศไทย ชื่อสามัญ : K