แกงผักขี้ขวง หรือแกงผักขวง เมนูอาหารเหนือ
เทคโนโลยีเกษตร
แกงผักขี้ขวง ผักขี้ขวง หรือผักขวง หรือสะเดาดิน เมนูอาหารเหนือ นิยมนำมาแกงกับปลาแห้ง และมะเขือเทศลูกเล็ก เช่นเดียวกับแกงผ
สะเดาดิน ผักขี้ก๋วง เป็นยาแก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน้ำ
พืชผัก
สะเดาดิน,ผักขี้ก๋วง ชื่ออื่นๆ : ผักขี้ขวง (ภาคเหนือ, ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ) สะเดาดิน, ผักขวง (ภาคกลาง), ขี้ก๋วง ต้นกำเนิด