วิธีทำแกงผักขี้ขวงใส่ปลาแห้ง เมนูอาหารเหนือ
เทคโนโลยีเกษตร
แกงผักขี้ขวง ผักขี้ขวง หรือผักขวง หรือสะเดาดิน นิยมนำมาแกงกับปลาแห้ง และมะเขือเทศลูกเล็ก เช่นเดียวกับแกงผักขี้เสียด หรือ
สะเดาดิน ผักขี้ก๋วง เป็นยาแก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน้ำ
พืชผัก
สะเดาดิน,ผักขี้ก๋วง ชื่ออื่นๆ : ผักขี้ขวง (ภาคเหนือ, ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ) สะเดาดิน, ผักขวง (ภาคกลาง), ขี้ก๋วง ต้นกำเนิด