ต้นตีนเป็ด ดอกมีกลิ่นหอมแรง มีอันตรายจริงหรือไม่
ไม้ยืนต้น
ต้นตีนมีอันตรายหรือไม่? ต้นตีนเป็ด หรือ พญาสัตบรรณ เป็นพรรณไม้มงคลที่คนไทยรู้จักกันดี จุดเด่นของต้นตีนเป็ดคือ ดอก ที่มีก
ต้นพญาสัตบรรณ ต้นตีนเป็ด ดอกมีกลิ่นหอมแรง
ไม้ยืนต้น
ต้นพญาสัตบรรณ ต้นตีนเป็ด ชื่ออื่นๆ : ตีนเป็ด, หัสบัน, สัตบรรณ, จะบัน, บะชา, ตีนเป็ดขาว ต้นกำเนิด : เอเชียตะวันออกเฉียงใต