ต้นพญาสัตบรรณ ต้นตีนเป็ด ดอกมีกลิ่นหอมแรง
ไม้ยืนต้น
ต้นพญาสัตบรรณ ต้นตีนเป็ด ชื่ออื่นๆ : ตีนเป็ด หัสบัน สัตบรรณ จะบัน บะชา ตีนเป็ดขาว ต้นกำเนิด : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ …