หญ้าปล้อง ชอบขึ้นในดินที่ชื้นแฉะหรือมีน้ำขัง หรือใน
การปลูกพืช
หญ้าปล้อง ชื่ออื่นๆ : หญ้าถอดปล้อง หญ้าปล้อง (กรุงเทพ) ริมปัต คัมไป (มลายู นราธิวาส) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ …
กระดุมใบใหญ่ พืชคลุมดิน ใบใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องได้
การปลูกพืช
กระดุมใบใหญ่ ชื่ออื่นๆ : กระดุมใบใหญ่ (ภาคใต้) หญ้าขี้กระต่าย หญ้าเขมร ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : หญ้าขี้กระต่าย ชื่อวิทยาศ …
หญ้าแขม ไม้ล้มลุกจำพวกหญ้า เจริญเติบโตเป็นกอขนาดใหญ่
การปลูกพืช
หญ้าแขม ชื่ออื่นๆ : หญ้าแขม ตะโป (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) แตร๊ง (เขมร-สุรินทร์) ปง (ภาคเหนือ) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ …
หญ้าดอกฟุ้ง  ยอดอ่อน ใบ ดอกอ่อนกินสด ผัด ลวกจิ้มน้ำพริก หรือแกงส้ม
การปลูกพืช
หญ้าดอกฟุ้ง ชื่ออื่นๆ : หญ้าดอกฟุ้ง ผักกกาดหัวปลิว แจ็กแพ่งเจ็กเผ้ง ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : – ชื่อวิทยาศาสตร์ : …