หญ้าดอกขาว พืชวงศ์หญ้าและพืชฤดูเดียว ขึ้นเป็นกอ มักพบในนาหว่าน
วัชพืช
หญ้าดอกขาว ชื่ออื่นๆ : หญ้ายอนหู(กรุงเทพฯ), หญ้าดอกขาว(อ่างทอง), หญ้าเม็ดงา(นครราชสีมา), หญ้ายางคง(ชุมพร) ต้นกำเนิด : พบ
เดือยหิน พืชล้มลุกจำพวกหญ้า มีอายุเพียงปีเดียว
พืชล้มลุก
เดือยหิน ชื่ออื่นๆ : เบอะมือที (กระเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน);เป้นี (กะเหรี่ยง);มะเดือย;ลูกเดือย;สะกูย (เขมร) ต้นกำเนิด : ชื่อส
หญ้าหางนกยูง พืชอายุหลายปี เป็นแหล่งอาหารสัตว์ตามธรรมชาติสำหรับแทะเล็ม
การปลูกพืช
หญ้าหางนกยูง ชื่ออื่นๆ : ต้นกำเนิด : พบขึ้นทั่วไปในสภาพพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้ง ป่าผลัดใบ ป่าพลวง เต็ง รัง ดินทราย ดินทรา
กระเจานา เป็นพืชเส้นใย เปลือกใช้ทำเชือก ลำต้นใช้เลี้ยงสัตว์
การปลูกพืช
กระเจานา ชื่ออื่นๆ : ขัดมอญตัวผู้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); กระเจานา (ภาคกลาง) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : east indian …
หญ้ารังนก เป็นแหล่งอาหารสัตว์ตามธรรมชาติสำหรับแทะเล็ม
การปลูกพืช
หญ้ารังนก ชื่ออื่นๆ : หญ้ารังนก (ภาคกลาง) ต้นกำเนิด : แหล่งที่พบและเก็บรวบรวมพันธุ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อำเภอร่อนพ
หญ้าไข่เห็บเล็ก เป็นแหล่งอาหารสัตว์ตามธรรมชาติสำหรับแทะเล็ม
วัชพืช
หญ้าไข่เห็บเล็ก หรือ หญ้าดอกเห็บ ชื่ออื่นๆ : หญ้าไข่เห็บเล็ก (นราธิวาส) ; หญ้าหางกระรอก (ชาญชัย) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ …
หญ้าตีนนก ต้นอ่อนใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ดี
การปลูกพืช
หญ้าปากคอก หญ้าตีนนก ชื่ออื่นๆ : หญ้าตีนกา หญ้าปากควาย (ภาคกลาง) หญ้าตีนนก (กรุงเทพ)หญ้าปากคอก (สระบุรี) หญ้าผากควาย (ภา