เผือกทอด กรอบนอกนุ่มใน การนำเผือกมาแปรรูป
เทคโนโลยีเกษตร
วัตถุดิบ เผือกดิบ น้ำมันสำหรับทอด ส่วนผสมแป้ง แป้งข้าวจ้าว แป้งข้าวโพด แป้งสาลีอเนกประสงค์ ผงฟู น้ำตาลทราย เกลือ น้ำปูนใ