โรคใบไหม้ โรคที่สำคัญของการปลูกเผือก
แมลงศัตรูพืช
โรคเผือกที่สำคัญ เผือก เป็นพืชล้มลุกมีอายุหลายปี หัวและเหง้าอยู่ใต้ดิน ทำหน้าที่สะสมอาหาร ลำต้นสั้น หัวเผือกแก่เปลือกสีน
การปลูกเผือก พืชหัวที่เป็นอาหารสำคัญ
การปลูกพืช
เผือก เผือก เป็นพืชเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นที่สำคัญอีกพืชหนึ่ง คนไทยนิยมบริโภคเผือกเพราะมีกลิ่นหอมและรสชาติดี เป็นพืชหัวที่
เผือกทอด กรอบนอกนุ่มใน การนำเผือกมาแปรรูป
เทคโนโลยีเกษตร
วัตถุดิบ เผือกดิบ น้ำมันสำหรับทอด ส่วนผสมแป้ง แป้งข้าวจ้าว แป้งข้าวโพด แป้งสาลีอเนกประสงค์ ผงฟู น้ำตาลทราย เกลือ น้ำปูนใ
เผือก พืชหัวที่มีลำต้นใต้ดินสะสมอาหารเรียกว่า หัว
การปลูกพืชสวน
เผือก ชื่ออื่นๆ : บอน (กลาง) กลาดีกุบุเฮง (มาเลย์-ยะลา) กลาดีไอย์ (มาเลย์-นราธิวาส) ทีพ้อ คีทีโบ คูชี้บ้อง คูไท ทีพอ (กะ …
สรรพคุณและโทษของเผือก
การปลูกพืช
เผือก เผือก มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ปัจจุบันมีการเพาะปลูกกันมากทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน อิ