ส้มเกรียบ สรรพคุณ ทำเมนูอะไรได้บ้าง
การปลูกพืช
ส้มเกรียบ ชื่ออื่นๆ : ส้มมวงย่าน (สงขลา) ส้มเกรียบ (พัทลุง) ต้นกำเนิด : พบได้ตามธรรมชาติในภาคใต้ บริเวณริมป่าเขา ที่ยังไ
ชะมวงป่า ไม้ลำต้นสูง เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน
ไม้ยืนต้น
ชะมวงป่า ชื่ออื่นๆ : ชะมวงกา (นราธิวาส) กานิฮูแต (มลายู-นราธิวาส) หมากโมง (อุดรธานี) กะมวง (ใต้) ส้มมวง, ส้มโมง (นครศรีธ