สามปีบ่เหี่ยว,บานไม่รู้โรยดอกขาว,สามเดือนดอกขาว,กุนนีดอกขาว, กุนหยินขาว, ตะล่อม,
การปลูกพืชสมุนไพร
สามปีบ่เหี่ยว,บานไม่รู้โรยดอกขาว,สามเดือนดอกขาว,กุนนีดอกขาว, กุนหยินขาว, ตะล่อม ชื่ออื่นๆ : กุนนีดอกขาว, กุนหยินขาว, สาม
พวงม่วง ชาทอง  ใบ ผล มีสาร saponin และผลมีสาร narcotine alkaloids
ไม้ดอกไม้ประดับ
พวงม่วง ชื่ออื่นๆ : เครือ (แพร่), พวงม่วง, ฟองสมุทร, เทียนไข (กรุงเทพฯ), สาวบ่อลด (เชียงใหม่) ต้นกำเนิด : …
ต้นชงโค เป็นไม้ที่ชอบแดด ออกดอกเกือบตลอดปี สรรพคุณทางยา เป็นยาขับลมและยาแก้ท้องร่วง
ไม้ดอก
ต้นชงโค ชื่ออื่นๆ : ชงโค เสี้ยวเลื่อย (ภาคใต้), เสี้ยวดอกแดง (ภาคเหนือ), เสี้ยวหวาน (แม่ฮ่องสอน) กะเฮอ สะเปซี (กะเหรี่ยง …
ชวนชม กุหลาบทะเลทราย ไม้ดอกที่ปลูกเลี้ยงง่าย แต่มีพิษ
ไม้ดอก
ชวนชม ชื่ออื่นๆ : ลั่นทมแดง ลั่นทมยะวา ต้นกำเนิด : ภาคตะวันออกของทวีปแอฟริกาแถบประเทศแทนซาเนียและเคนย่า ชื่อสามัญ : Impa
เลี่ยน  ดอกและผล ถ้ารับประทานเข้าไปทำให้ท้องร่วง
ไม้ยืนต้น
เลี่ยน ชื่ออื่นๆ : เลี่ยน, เคี่ยน, เลี่ยนใบใหญ่ (ภาคกลาง) เกรียน, เฮี่ยน  (ภาคเหนือ) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ …
ใบระบาด ต้นระบาด มีสารเออร์โกลีนและเอไมด์ของกรดไลเซอร์กิก มีฤทธิ์หลอนประสาท
ไม้เลื้อย
ใบระบาด ชื่ออื่นๆ : ต้นระบาด ผักบุ้งเงิน ผักระบาด (ภาคกลาง) เมืองบอน (กรุงเทพฯ) ต้นกำเนิด : ประเทศอินเดีย ชื่อสามัญ …