แตงโม เป็นผลไม้ที่มีวิตามินและแร่ธาตุมากมาย
การปลูกพืช
แตงโม ชื่ออื่นๆ : ต้นกำเนิด : ทวีปแอฟริกาในทะเลทรายคาลาฮารี ชื่อสามัญ : Watermelon ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrullus lanatus ช
มอน,หม่อน นิยมปลูกเพื่อใช้ใบเป็นอาหารเลี้ยงตัวไหม ผลสุกรับประทานได้ มีรสหวานอมเปรี้ยว
การปลูกพืช
มอน,หม่อน ชื่ออื่นๆ : หม่อน ต้นกำเนิด : เทือกเขาหิมาลัยและจีนตอนใต้ ในประเทศไทยปลูกมากในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนื
ชมพู่มะเหมียว ผลมีรสชุ่มคอแก้กระหายน้ำ เปรี้ยวอมหวาน ทานแล้วสดชื่น
การปลูกพืชสวน
ชมพู่มะเหมียว ชื่ออื่นๆ : ชมพู่มะเหมี่ยว, มะเหมี่ยว, ชมพู่สาแหรก, ชมพู่แดง ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Pomerac, Malay Apple
หมากเล็บแมว ผลรับประทานเป็นผลไม้ มีรสเปรี้ยวอมหวานเป็นสมุนไพรทำให้ชุ่มคอ
การปลูกพืชสมุนไพร
หมากเล็บแมว ชื่ออื่นๆ : หนามเล็บเหยี่ยว เล็ดเหยี่ยว หมากหนาม พุทราขอ ตาฉู่แม ไลชูมี มะตันขอ แสงคำ เล็บแมว ต้นกำเนิด : ป่