กล้วยขนุน มีเนื้อเหนียว ผลสุกรสชาติหวานเล็กน้อย มีกลิ่นหอมอ่อนคล้ายกลิ่นขนุน ไม่มีเมล็ด 
การปลูกพืช
กล้วยขนุน ชื่ออื่นๆ : ต้นกำเนิด : ภาคใต้ แหล่งที่พบ  จังหวัดนราธิวาส ชื่อสามัญ : Kluai Khanun ชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa …
กล้วยนมหมี ผลมีขนาดใหญ่ มีเหลี่ยม มีจุกใหญ่และมีก้านเกสรติด
การปลูกพืช
กล้วยนมหมี ชื่ออื่นๆ : กล้วยนมหมี ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : ชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa (ABB group) …
จำปาดะ ปลูกมากแถบภาคใต้ เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอเกาะยอ จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล
ไม้ผล
จำปาดะ ชื่ออื่นๆ : จำปะดะ , จำดะ , ลูกจำดะ (ภาคใต้) ต้นกำเนิด : คาบสมุทรมลายู อินโดนีเซีย …
ส้มแป้นจุก หรือ ส้มจุก ส่วนไม้ สามารถนำไปเป็นถ่านไฟได้
การปลูกพืช
ส้มแป้นจุก หรือ ส้มจุก ชื่ออื่นๆ : ส้มหัวจุก ส้มแป้นหัวจุก ต้นกำเนิด : เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนของทวีปเอเชีย และกลุ่มเกาะมล
แคนตาลูป เมื่อสุกเนื้อในมีสีส้ม มีกลิ่นหอม รสหวาน
การปลูกพืช
แคนตาลูป ชื่ออื่นๆ : แตงแคนตาลูป ต้นกำเนิด : ประเทศอินเดีย ชื่อสามัญ : Cantaloupe ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cucumis …
ชมพู่เพชรสายรุ้ง เนื้อแน่น รสชาติหวานกรอบ มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ความหวานสูงกว่าชมพู่สายพันธุ์ทั่วไปอย่างชัดเจน
การปลูกพืช
ชมพู่เพชรสายรุ้ง ชื่ออื่นๆ : ชมพู่เพชร, ชมพู่เขียวเสวย, ชมพู่สายน้ำผึ้ง ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Rose apple ชื่อวิทยาศาสต …