การปลูกมะม่วงสามฤดู การขยายพันธุ์ มะม่วงสามฤดู
ไม้ผล
มะม่วงสามฤดู ชื่ออื่นๆ :  มะม่วงพันธุ์สามฤดู (Mango tree), จังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีเรียก “ทองไม่รู้วาย” และจังหวัดส
วิธีเก็บเกสรอินทผาลัม การเก็บเกี่ยวอินทผาลัม
การปลูกพืชสวน
อินทผาลัม อินทผาลัมเป็นชื่อไม้ตระกูลปาล์มชนิดหนึ่ง  มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Phoenix dactylifera L. ชื่อสามัญ Date palm
ประโยชน์ของเนื้อมังคุด เปลือกมังคุดใช้ทำอะไรได้บ้าง สรรพคุณทางยาของมังคุด
ไม้ผล
มังคุด มังคุด “ราชินีผลไม้ ” ชื่ออังกฤษ mangosteen ชื่อวิทยาศาสตร์ Garcinia  mangostana Linn. เป็นผลไม้อร่อย
วิธีปอกสละ การปอกสละ ไร้หนาม วิธีปอกสละง่ายๆ
เทคโนโลยีเกษตร
สละ สละ มีชื่อเรียกอื่นว่า สละ, กำ, ระกำกอก, ส้มกำ, มลายูเรียก สะละ, สะลัก เป็นพรรณไม้ปาล์มชนิดหนึ่ง ที่แตกหน่อออกมาเป็น
ผลไม้คลายร้อน ในช่วงฤดูร้อน ผลไม้ในฤดูร้อน
ไม้ผล
ผลไม้คลายร้อน การรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามฤดูกาลพบได้ตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งเราสามารถเลือกอาหารที่มีสรรพคุณเหมาะสมกับสภา
อะโวคาโดสายพันธุ์ไหนอร่อยที่สุด พร้อมภาพประกอบ 7 พันธุ์ปลูกในไทย
ไม้ผล
อะโวคาโด ต้นอะโวคาโด มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางและหมู่เกาะเวนต์อินดีส ย้อนกลับไปในช่วงต้นศตวรรษที่ 16 โดยชาวสเปนได้มีการน
พืชวงศ์ละมุด SAPOTACEAE สกุลของวงศ์ละมุด
ตลาดเกษตร
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์ละมุด SAPOTACEAE ลักณะวงศ์เป็นไม้ต้น หรือไม้พุ่ม มีน้ำยางขาว อย่างน้อยก็ต้องพบที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของพ
วงศ์มะม่วงและสกุลของมะม่วง ANACARDIACEAE
ไม้ผล
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์มะม่วง ANACARDIACEAE ลักษณะวงศ์เป็นไม้ต้น เนื้อแข็ง มีกลิ่น เปลือกเมื่อตัดขวางจะมีแถบจางของเนื้อเยื่
ประโยชน์ จากส่วนประกอบของกล้วย ต้นกล้วยนำมาทำอะไรได้บ้าง
การปลูกพืช
กล้วย กล้วยเป็นไม้ประเภทล้มลุก ลำต้นเป็นกาบสูง 1 – 6 เมตร กล้วยเป็นพืชเมืองร้อน มีหลายชนิด แต่มีชื่อเสียงในประเทศไทยเรา
กล้วยมีโพแทสเซียม โพแทสเซียมในผลไม้
เทคโนโลยีเกษตร
การทานผลไม้ ในปัจจุบันประเทศไทยมีผลไม้ให้เลือกซื้อ เลือกรับประทานมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ที่ประเทศไทยเราปลูกเองหรือจะเป็
การเก็บรักษามะนาวให้ยาวจนถึงฤดูแล้ง
การปลูกพืช
มะนาวเป็นไม้ผลที่ปลูกทั่วไปทุกภาคของประเทศไทยและมีความสำคัญต่อวิถีชีวติของคนไทย โดยเฉพาะการนำไปปรุงอาหารไทย มะนาวให้ผลผล